Instruktører, veiledere og forelesere ved Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Henry Leander Andersen

(Hovedlærer - NIH)

Henry Leander Andersen er hovedlærer ved NIH. Henry er sertifisert lærer av Dave Elman Hypnosis Institute, og har jobbet på fulltid med bruk av hypnose siden januar 2005. H

Siren Blix

(Instruktør - NIH)

Siren Blix har siden 2005 jobbet på legesenteret Saits Medisinske i Kristiansand. Hun er blant en av de mest etterspurte og anerkjente hypnoterapeuter i Norge. Hun har blant

Anita – Psykologspesialist

(Physics Department)

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlar

Larry Elman

(Instruktør, veileder NIH)

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlar

Jens Veiersted

(Underviser i ernæring - NIH)

Veiersted er hovedlærer i ernæring på Tunsberg Medisinske Skole og er ansvarlig for utdannelsen av ernæringsterapeuter og kostholdsveiledere ved skolen. Jens Veiersted er

Cheryl Elman

(Instruktør, veileder NIH)

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlar

Dr. Pedro Sait

(Underviser i medisinsk innhold - NIH)

Lege/Spesialist i allmennmedisin Pedro Sait kommer opprinnelig fra Chile. I 1982 – 1988 studerte han medisin på Universitet i Oslo. Han studerte 2 år medisin i Mendoza , A

Ønsker du å forelese ved NIH? Send oss en utfyllende epost med CV, så vil vi kontakte deg.