•   Hva er datoene på første semester?
 •   Hva er pris pr semester?
 •  Hvordan kan det ha seg at det er flere kurstilbydere innen hypnoterapi, og dere sier at NIH er den eneste godkjente?
 •  Hva innebærer det å ha en registrering i Brønnøysundregistrene som Registrert Hypnoterapeut?
 •  Hva er kravene for hypnoterapeuter som NFKH har satt og som er godkjent av Helsedirektoratet?
 •   Er det kun medlemmer av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) som kan registrere seg som hypnoterapeut i Brønnøysundregistrene?
 •   Er det mulig å fullføre denne grunnutdanningen ved siden av en fulltidsjobb?
 •  Er det andre utøverorganisasjoner enn NFKH i Norge som er godkjent av Helsedirektoratet i forhold til hypnoterapi?
 •  Støtter NAV deres utdanning?
 •  Hvem er Dave Elman?
 •  Hvorfor gå to år på kurs når andre tilbyr kurs over mye kortere tid?
 •  Hvem er denne utdanningen godkjent av? Og hvor finner jeg bekreftelse på dette? Svar.. Og vi vil anbefale alle å faktisk sjekke opp om påstanden om godkjenning er riktig. Og ikke minst at organisasjonen er en organisasjon for hypnoterapeuter, og ikke en organisasjon som ikke har kunnskap om faget.
 •  Hvilke fordeler gir det studentene at NIH er en sertifisert skole av The Dave Elman Hypnosis Institute?
 •  Jeg føler det er stor forskjell på standarden på flere av de ulike kursene som omhandler hypnose, hvordan vet jeg at dere er seriøse aktører?
 •  Jeg har hørt om flere som kaller seg hypnoterapeut, var ikke det en beskyttet tittel? Hva er i så fall forskjellen på en hypnoterapeut og en registrert hypnoterapeut? Visste du at hvem som helst kan kalle seg hypnoterapeut. Eller lage en tittel selv og legge til hypnoterapeut på slutten. Registrert Hypnoterapeut derimot...
 •  Legen min sier at du må være lege eller psykolog for å drive med hypnose, stemmer det? Eventuelt hvem kan bruke hypnose og kalle seg hypnotisør/hypnoterapeut?
 •  Hva vil jeg lære hos dere?
 •  Hvilken fordeler får jeg av å få et års gratis medlemskap i International Medical and Dental Hypnoterapy Association(IMDHA) etter fullført eksamen?

Datoer for første semester 2019: 21.-22. september 19.-20. oktober 16.-17. november 14.-15. desember Kurstid alle helger: Lørdag 10:00-17:00 Søndag 10:00-16:00

Prisen pr semester på utdanningen i hypnoterapi og klinisk hypnose hos NIH er Kr 31500,-

NIH sin utdanning er pr. i dag den eneste utdanningen som innfrir de krav for hypnoterapeuter som Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) har satt og som er godkjent av Helsedirektoratet. Dette er den eneste godkjenningen Helsedirektoratet har gitt i forhold til hypnoterapeuter.

Denne registreringen som gir deg rett til å bruke tittelen Registrert hypnoterapeut er et kvalitetsstempel for terapeuten og en trygghet for klienten. Det er et bevis på at du har gjennomført en utdanning som innfrir de krav som Helsedirektoratet har godkjent for å registrere seg som hypnoterapeut i Brreg. Denne registreringen gir rett til momsfritak. Registreringen i Brreg. som Registrert hypnoterapeut må fornyes hvert år. Det betyr at de som har lov til å bruke tittelen Registrert hypnoterapeut har gyldig forsikring som hypnoterapeut og er medlem av NFKH. NFKH er den eneste godkjente utøverorganisasjonen for Registrerte hypnoterapeuter

Sitat, brev fra helsedirektoratet: "For å bli godkjent som hypnoterapeut kreves hypnoterapeutisk utdannelse innenfor en eller flere av Forbundets godkjente rettningslinjer, som innebærer minst 2 år tilsvarende: Teori/etikk: 180 timer Veiledning: 50 timer av en NFKH-godkjent veileder i grupper eller individuelt eller en kombinasjon av disse. Praksis: Minst 100 klienttimer under utdannelsen. NFKH er den eneste utøverorganisasjonen som pr. i dag har hypnoterapeut som en godkjent tittel."

Ja, det skal være mulig. Flere av våre studenter har fulltidsjobb ved siden av studiene.

NFKH er den eneste utøverorganisasjonen som er godkjent av Helsedirektoratet når det gjelder bruk og registrering av tittelen hypnoterapeut.

Ja. Vi har flere studenter i alle klasser som får dekket sin utdanning fra NAV. Ta kontakt for mer informasjon rundt dette. Du finner informasjonen NAV trenger på siden "Om oss" her på websiden.