Hva er NLP?

Hva er NLP hypnoterapi hypose


NLP

Neurolingvistisk programmering

 

NLP står for Nevrolingvistisk Programmering.

NLP er en metode som fokuserer på hvordan vi tenker, og på hvordan våre indre tankeprosesser blir påvirket (programmert) av miljøet. Metodikken har til hensikt å koble sammen naturlige iboende ressurser hos mennesker for å nå et ønsket mål. NLP inneholder teknikker for å organisere eller reorganisere subjektive opplevelser.

 

N – Nevro – står for menneskets nevrologiske sansesystemer, som danner grunnlaget for virkelighetsoppfatninger i form av tanker, følelser, minner, ord og atferd.

L – Lingvistisk – lingvistikk er studie av prosessene i språk. Hvordan vi bruker språket og hvordan det påvirker oss selv og andre. NLP tar hensyn til de underliggende strukturene og virkningene som språkbruk har i forhold til bevisst og ubevisst oppmerksomhet.

P – Programmering – er måten vi anvender våre opplevelser til å kommunisere med oss selv og andre. Hvordan vi organiserer våre handlinger i forhold til våre mål.

 

 

Hvordan NLP ble til

 

NLP fikk sin start tidlig på 70-tallet i universitetsmiljøet i Santa Cruz California.

Psykologistudent Richard Bandler var fascinert av gestaltterapi og arbeidet til Fritz Perls som gav raske resultater innen terapi.  Bandler hadde opprinnelig hovedfag i matematikk og informatikk, men det var atferdsvitenskap som fanget interessen hans. Bandler var frustrert over den endeløse akademiske fordypningen i praktiske psykologiske teorier. Han mente at studiene på universitetet var for mye fokusert på hvorfor menneskene fikk funksjonsforstyrrelse og var syke.

Bandler ordnet en avtale på universitetet om å sette i gang et prosjekt der hensikten var å lage en ny og virksom modell for psykoterapi. En modell som andre raskt kunne lære.

Bandler fikk hjelp av John Grinder som var assisterende professor i lingvistikk ved universitetet. De hadde et tett samarbeid med Gregory Bateson som arbeidet innen kybernetikk(systemtenkning), antropologi(studiet av mennesket) og epistemologi (ryddig tenkning). Han ble en betydningsfull bidragsyter til NLP.

Bandler og Grinder opprettet også et nært samarbeid med den berømte familieterapeuten Virginia Satir og psykiateren Milton Erickson.

Bandler og Grinder observerte og studerte hvordan Perls med Gestaltterapi, Satir med familieterapi og Erickson med hypnose jobbet. Disse erfaringene og observasjonene ble koblet sammen med en rekker oppdaterte forskningsresultater fra fagfelt som kommunikasjonsteori, samspillet mellom kropp og sinn, nevrologi, medisin og pedagogikk. Dette ble satt i system og videreutviklet til NLP.

I dag blir NLP brukt i alt fra personlig utvikling, psykoterapi, salg, coaching, undervisning, kommunikasjon og relasjoner. Dessverre så har det oppigjennom de siste få tiår blitt mye modifiseringer sv NLP-teknikker og prinsipper som har spred seg rundt i verden, og mange steder har NLP blitt veldig utvannet da Bandler og Grinder ikke lenger har den føderale opphavsretten på navnet NLP. Med andre ord så kan hvem som hest starte et kurs eller utdanning i NLP. Den NLP som læres bort ved NIH kommer direkte fra kilden da blant annet hovedlærer har lært personlig av skaperen Dr. Richard Bandler.

 

Hovedlærer ved NIH Henry Leander sammen med Richard Bandler (co skaper av NLP)

 

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment